Författararkiv

Projektexempel – Cesar Advisory Board

Jag har varit med och skapat en Brand Community för Cesar UK tillsammans med webbyrån W3-Digital och MARS Europe. Cesar Advisory Board är en privat mötesplats för ca 300 noga utvalda hundägare från hela Storbritannien som används främst för marknadsundersökningar. Medlemmarna har valts ut för att representera Cesars viktigaste målgrupper men alla delar ett intresse för hundar.

Cesar Advisory Board (CAB) används för att pejla av åsikter bland hundägare, utvärdering av företagets produkter, produktutveckling och personlig kommunikation med konsumenterna. CAB hjälper Cesar att förstå sina kunder på ett mer tillförlitligt sätt och ser till att företagets produkter förankras i kundernas önskemål. Detta förbättrar både kvalitén på produkterna och relationen med kunderna.

CAB är en privat community där medlemmar kan vara öppna med sina åsikter och umgås med andra hundägare i en säker miljö. Cesar bjuder på förhandsinformation, belönar engagemang och bjuder in medlemmarna i företagets beslutsprocesser. Det förekommer heller ingen marknadsföring eller försäljning av företagets produkter på forumet. Allt för att medlemskapet i CAB ska kännas exklusivt och ansvarsfullt. Det är samtidigt medlemmarnas engagemang som är nyckeln till att driva en framgångsrik community. Deras sociala aktivitet och skapande är minst lika viktigt som alla diskussioner kring Cesars produkter. Cesar eftersträvar därför en balans mellan användarnas och företagets behov, målet är att hälften av innehållet ska komma från medlemmarna själva.

CAB har tre huvuddelar, Home som är personliga sidor med information om och för den enskilda medlemmen. Här finns en loggsida med senaste nyheter, profilsida, lista på aktiviteter som personen deltar i, lista på vänner och en brevlåda.

Den andra delen är Activities, som är den egentliga mötesplatsen på CAB. Här pågår  diskussioner, tävlingar, workshops och enkäter. Den viktigaste aktiviteten är Brainstorm, ett forum där medlemmarna kan diskutera, kommentera, skapa nya diskussioner och “gilla” andras inlägg. Det andra viktiga aktiviteten är Polls, enkätverktyget där medlemmar kan skapa skräddarsydda enkäter och undersökningar. All aktivitet på CAB sparas i en databas för vidare bearbetning och utvärdering.

Den tredje delen i systemet är Newsroom, en nyhetsblogg där Cesar skriver om viktiga och intressanta nyheter. Bloggen används även för att berätta hur medlemmarnas åsikter används i Cesars verksamhet och blir ett slags intyg på medlemmarnas engagemang tas på allvar.

Min roll i projektet

Jag hade en övergripande roll från första början och skapade en konceptprototyp som låg till grund för Cesars val av vår lösning. Som projektledare ansvarade jag även för alla kundkontakter med Cesar i England samt ledningen av det turkiska utvecklingsteamet. Efter projektstart arbetade jag med gränssnitt- och interaktionsdesign, där jag skapade en interaktiv wireframe som visade upp systemets funktionalitet. Utvecklingen av plattformen skedde i nära samarbete med kunden och min wireframe fungerade som en levande projektplan som ändrades under projektet gång. Min informationsdesign blev en grund för den grafiska designen som togs fram efter mina anvisningar. CAB lanserades i början på sommaren och min roll har övergått till testning och support i samband med att projektet närmar sig slutet. Till hösten planeras en utbyggnad av systemet med nya funktioner och verktyg.

Annonser

2011/08/30 at 18:05

Om Facebooks Edgerank formel

Många företag och privatpersoner vet ännu inte om att Facebook tar bort majoriteten av alla statusuppdateringar som skrivs av alla ens vänner och företagssidor man gillar. Detta görs för att vi ska främst nås av information som är relevant för oss. Facebooks värsta skräck är att vi lämnar plattformen eftersom vi översköljs av en massa ointressant skräp. Då ser vi inte heller alla annonser som Facebook publicerar och Facebook slutar tjäna pengar på vårt deltagande. Inte bra alls, därför har de skapat den s.k. Edgerank formeln, som räknar ut vilken information som är viktigast för varje användare och visar upp den.

Det är Edgerank som gör att vi inte ser statusuppdateringar från alla våra kompisar eller företagssidor vi är fans till, fast vi vet att de har skrivit något nyligen. Principen bakom detta är ganska enkel och följer helt Facebooks övriga filosofi. Fasta och långsiktiga band belönas mer än flyktiga och kortsiktiga.

Om man vill att ens kommunikation ska synas på andras loggar, ska man därför publicera innehåll med så hög kvalite som möjligt. Här värderar Facebook filmer och bilder högre än länkar, länkar högre än statusuppdateringar och sist kommer gillande av annat innehåll.

Facebook skiljer även om ens fans eller kompisar kommunicerar med mig på sitt eget loggflöde, eller om de faktiskt besöker min sida och skriver inlägg direkt på min logg. Detta är förstås ett tecken på större engagemang och premieras därför starkt av Facebook. Facebook belönar även tid som spenderas på andras sidor och dessutom mäter man även hur pass aktuellt information är.

Om man som företag vill se till att många av ens fans får läsa företagets statusuppdateringar, behöver man först lägga ut intressant innehåll, gärna filmer/bilder eller länkar som är intressant för fansen. Man vill även uppmana till interaktion med företaget, helst på den egna FB sidan. Det bästa är om man kan få fansen att skriva längre berättelser och kommentarer till bilder som laddas upp på företagets sida. Och se till att detta upprepas med jämna mellanrum.

Detta är en väldigt kortfattad beskrivning av hur Edgerank fungerar. Jag rekommenderar att läsa dessa två intressant artiklar som förklarar funktionaliteten i detalj. En detaljerad kunskap om Edgerank är ett måste, om man vill kunna optimera sin Facebookkommunikation.

http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2010-10-18/the-facebook-news-feed-how-it-works-the-10-biggest-secrets/

http://thenextweb.com/socialmedia/2011/05/09/everything-you-need-to-know-about-facebook%E2%80%99s-edgerank/

När jag får tid, ska jag skriva ned lite fler tankar kring detta ämne.

Vladimir

2011/05/24 at 16:19

A summary of Facebook´s new Pages

Intro

Facebook is updating Pages with new design and functionality. This major update will be made permanent on 11 of March, 2011. Here are some of the most important changes:

 • The ability to like and post on other pages as your page
 • Notifications when fans interact with your page or posts
 • New Page navigation bar instead of tabs
 • A place to showcase photos along the top of your page
 • frames instead of FBML for custom made content

The best news for brands on Facebook is that they don´t have to try and pull customers away from Facebook to get them onto their site. There are now better options for accomplishing their sales or branding goals entirely within Facebook.

Read on for a more detailed explanation of the new Pages, together with some conclusions and suggested strategies.

Design & Interface

 1. The profile picture size for Pages has been adjusted from 200×600 to 180×540
 2. The Info Subpage have replaced the short info section below the profile picture
 3. Tabs have been removed and changed into navigation icons placed below the profile picture
 4. The Fan Count section in the left column have been simplified, with fan pics eliminated
 5. A Page can now like other Pages and promote five other Pages in the left column
 6. Pages can now display the page owners/admins
 7. The five most recent photos that you have published or tagged your Page in are displayed randomly at the top of your Page. Photos posted by fans will not appear here
 8. Wall posts can now be sorted by Brand only posts, Top Posts or Most recent posts
 9. The display of friends who like this Page section, have been moved to the top right corner

Design & Interface – Conclusions

The removal of tabs is a big change which will most likely upset and confuse some users. The upside is that removing the tabs clears up the main content area from conflicting design elements. Brands have now a empty area to play around with and with the new Iframe functionality, they can do pretty much what they want with it.

The new navigation menu shows eight icons in its default view. The icon order can be changed, except for Wall and Info. Once users are used to the new navigation, it will be a big improvement since it opens up the Page and makes it more flexible, while keeping the navigation simple and clean.

The randomization of the top images encourages frequent uploads of new images rather than using it for branding, since it´s impossible to know in which order the images will be viewed. Some companies have already found creative use for this functionality. Here is a example.

There is a new area below the navigation menu which displays five selected Pages that are liked by your Page (see more about this below). There is also a display of the Page admins, this information is optional, but it gives the Page a human face and is a very nice addition.

The removal of Film, Link and Video sections from the main interface, together with moving the “friends who likes this page” section to the top right corner, results in a cleaner interface. The consensus among most Facebook experts is that these changes are a big step forward.

It is also believed that with these changes, Facebook is attempting to bridge the gap between Pages and Websites, providing the same abilities as a site, but with the social perspective of Facebook.

Page Interaction

 • 10 – You can now post on other Pages as your Page and view a newsfeed for your Page
 • 11 – Page Admins can now receive notifications when people post or comment on their Page

 • 12 – Page admin can now easily switch between his personal Profile and the Page identity.

 • 13 – When people visit your Page, they will be able to view friends who also like your Page, as well as other Pages that both they and your Page like

Page Interaction – Conclusion

The possibility to interact as a Page means that your Brand can use Facebook in the same way as individuals. Pages can now like other Pages, comment on them and even tag themselves in images. This means more exposure to your brand, in the same way as liking other friends gives your personal Profile a greater exposure.This is both a opportunity and a threat. You can now post on other Pages as your brand, increasing exposure/awareness. However, other brands can also post on your Page. This could open the door for a new kind of spam from less scrupulous companies.

Functionality Changes

The Static FBML App, which has been the primary custom content creation tool is to be pulled on March 11, 2011. Static FBML Tabs will instead be replaced with Facebook Canvas Application subpages and Iframes.

The switch to iFrames means that developers can create dynamic web apps using their standard tools (HTML, CSS, PHP, ASP, JavaScript, Flash, etc.), register them as a Facebook “Canvas” app and then embed the app on a custom Page via the iFrame.

The good news for Static FBML users is that Facebook will continue to support existing installed applications and the custom tabs, as well as continue to allow admins to add and edit their custom tabs, even after March 11, 2011. However, they do urge people to migrate their custom tabs to iFrames sooner rather than later, as they are gradually eliminating FBML.

Creating Canvas Application subpages is slightly more complicated than creating new Static FBML tabs. The age of the amateur coder on Facebook may therefore be coming to a close. This is mainly a good thing since it will lead to better designed Pages and a more professional environment.

The Iframe opens up new possibilities since a Facebook Page can now do anything a normal web page can do. This is in line with Facebooks intention to bridge the gap between normal websites and Facebook.

You can also download this report as a PDF.

This post is based on information gathered from many sources, particulary these three fine articles:
http://www.socialmediaexaminer.com/8-new-facebook-page-changes-what-you-need-to-know/
http://www.hyperarts.com/blog/facebooks-new-fan-page-design-reduced-tab-width/
http://mashable.com/2011/02/24/facebook-pages-iframes/

Other Facebook Resources

http://www.allfacebook.com/
http://fbmhell.com/

Written and compiled by
Vladimir

2011/03/02 at 12:31 1 kommentar

One Hot Pixel designs a new FB Page for Street Art Festival

One Hot Pixel have created a new Facebook Page for the Festival of Alternative Arts, taking place in Amman, Jordan.

The Festival of Alternative Arts is organized by The Embassy of Sweden, in close cooperation with both Jordanian and international partners. The festival consist of lot of separate activities, exhibitions and happenings, all taking place in Amman  from December 2010 to February 2011.

The “Festival of Alternative Arts”, includes the exhibition “Gaza Graffiti”, which will open on 26 January 2011, at the Jordan National Gallery of Fine Arts.

Inspired by the “Gaza Graffiti” exhibition different organisations and institutions have joined forces to celebrate urban art in Jordan, to encourage alternative forms of expression and to launch a debate amongst artists and citizens about the nature of art and its accessibility to a wider audience.

The festival have been a great success and very popular among the citizens of Amman.

Please read more about this festival on the Festival page:

http://www.facebook.com/FestivalofAlternativeArts

 

Written and uploaded by

Vladimir

2011/02/06 at 20:28

One Hot Pixel designs a new Facebook Page for EuroHostel

My company One Hot Pixel, have recently designed and launched a new Facebook Page for the UK based hostel chain, EuroHostel. This assigment was cooperation between One Hot Pixel (creative and design), Önska Interaktiva Medier (HTML and CSS) and Nonea (Application programming).

The new page has several custom made tabs with information about the individual hostels, booking system, feedback from other guests and specific discounts. There is also a and dynamic eventlist that automaticaly collects event information from the regular website and publish them on the Facebook page.

Hostel business is extremely suitable to ”energize” through the Facebook social platform. Running a popular hostel requires building up a good ”vibe” through word of mouth marketing. Facebook is perfect for spreading this kind of engagement among customers.

This was also the first that I got contacted through LinkedIn by a potential client (thank you LinkedIn)and where the entire project was managed through Skype and Email. The project team was also spread out geographicaly and only communicated through digital media. It has been a very exiting to run a virtual project organisation and I have learned a lot through this project.

Last but not least, my involvement with the EuroHostel project brought back a lot of fond memories from running the Iglibi Youth Hostel in Prague during the early nineties. A crazy and fun time. I tried to give some of that positive energy back to this project.

Have a nice day

Vladimir

2011/01/17 at 16:20

Maslow revisited

Maslow’s pyramid of motives is a famous model for explaining human behaviour. Maslow proposed a hierarchy of needs, with those at the bottom taking precedence over those higher up. Hunger is our first priority, followed by safety, affection and finaly self-realisation. This well known model has now received a much needed overhaul, based on modern integration of ideas from neuroscience, developmental biology, and evolutionary psychology.

A team of psychologists led by Douglas Kenrick, an ASU professor of psychology and lead author of the paper, “Renovating the pyramid of needs: Contemporary extensions built upon ancient foundations.”, have updated this cornerstone of modern psychology.

Douglas Kenrick writes that modern science suggests that Maslow had a few things wrong. One of his mistakes was to ignore our needs of reproduction while in fact reproduction is often a primary motive behind most things that we do. Our “higher creative needs” are not completely personal strivings, unconnected from other people, and totally divorced from biological needs. They are usualy linked to gaining status and acquiring mates. Another important ommission are parental motivations that were completely missing from Maslows hierarchy.

The new pyramid of motives have overlapping goals which is a more accurate description of our behaviour. One motive doesn´t really completely replace another more base motive. We can experience many needs at the same time.

You can read the full article here.

 

Written, edited and linked by

Vladimir

 

2010/11/04 at 11:36 1 kommentar

Advise on how to monetize on social media

Here are a few wise words from a interesting interview with Jeremy Koch (www.pertnear.com) about the monetization of social media and why companies should invest now, before we really understand how this ”brave new world” really works.

Here are five points to remember

 • We’re in a unique early phase of social media marketing history, ripe with opportunity. And it’s cheaper now than it will be later on.
 • Audience building comes before monetization.
 • How you will monetize the audience becomes clear during the audience building phase – not before audience building. You have to build the relationship and find out what they respond to before you can monetize.
 • Don’t just build audience. Build relationships while building audience size.
 • Case studies are nice, but standardizing Social Media strategies leads to increased competition and decreased opportunity.

Read the full interview here: http://www.searchenginejournal.com/how-to-monetize-the-twitterfacebook-bubble-before-it-bursts/24501/

Written and linked by

Vladimir

2010/10/08 at 14:03

Äldre inlägg


About this blog

My name is Vladimir Koller and I work as freelance Digital Creative and Web Strategist. I have my own company,One Hot Pixel and work also directly for other agencies and production companies.,

This is my personal blog where I write about anything that interest me and is remotely connected to the exciting field of human (and digital) communication.