Projektexempel – Cesar Advisory Board

2011/08/30 at 18:05

Jag har varit med och skapat en Brand Community för Cesar UK tillsammans med webbyrån W3-Digital och MARS Europe. Cesar Advisory Board är en privat mötesplats för ca 300 noga utvalda hundägare från hela Storbritannien som används främst för marknadsundersökningar. Medlemmarna har valts ut för att representera Cesars viktigaste målgrupper men alla delar ett intresse för hundar.

Cesar Advisory Board (CAB) används för att pejla av åsikter bland hundägare, utvärdering av företagets produkter, produktutveckling och personlig kommunikation med konsumenterna. CAB hjälper Cesar att förstå sina kunder på ett mer tillförlitligt sätt och ser till att företagets produkter förankras i kundernas önskemål. Detta förbättrar både kvalitén på produkterna och relationen med kunderna.

CAB är en privat community där medlemmar kan vara öppna med sina åsikter och umgås med andra hundägare i en säker miljö. Cesar bjuder på förhandsinformation, belönar engagemang och bjuder in medlemmarna i företagets beslutsprocesser. Det förekommer heller ingen marknadsföring eller försäljning av företagets produkter på forumet. Allt för att medlemskapet i CAB ska kännas exklusivt och ansvarsfullt. Det är samtidigt medlemmarnas engagemang som är nyckeln till att driva en framgångsrik community. Deras sociala aktivitet och skapande är minst lika viktigt som alla diskussioner kring Cesars produkter. Cesar eftersträvar därför en balans mellan användarnas och företagets behov, målet är att hälften av innehållet ska komma från medlemmarna själva.

CAB har tre huvuddelar, Home som är personliga sidor med information om och för den enskilda medlemmen. Här finns en loggsida med senaste nyheter, profilsida, lista på aktiviteter som personen deltar i, lista på vänner och en brevlåda.

Den andra delen är Activities, som är den egentliga mötesplatsen på CAB. Här pågår  diskussioner, tävlingar, workshops och enkäter. Den viktigaste aktiviteten är Brainstorm, ett forum där medlemmarna kan diskutera, kommentera, skapa nya diskussioner och “gilla” andras inlägg. Det andra viktiga aktiviteten är Polls, enkätverktyget där medlemmar kan skapa skräddarsydda enkäter och undersökningar. All aktivitet på CAB sparas i en databas för vidare bearbetning och utvärdering.

Den tredje delen i systemet är Newsroom, en nyhetsblogg där Cesar skriver om viktiga och intressanta nyheter. Bloggen används även för att berätta hur medlemmarnas åsikter används i Cesars verksamhet och blir ett slags intyg på medlemmarnas engagemang tas på allvar.

Min roll i projektet

Jag hade en övergripande roll från första början och skapade en konceptprototyp som låg till grund för Cesars val av vår lösning. Som projektledare ansvarade jag även för alla kundkontakter med Cesar i England samt ledningen av det turkiska utvecklingsteamet. Efter projektstart arbetade jag med gränssnitt- och interaktionsdesign, där jag skapade en interaktiv wireframe som visade upp systemets funktionalitet. Utvecklingen av plattformen skedde i nära samarbete med kunden och min wireframe fungerade som en levande projektplan som ändrades under projektet gång. Min informationsdesign blev en grund för den grafiska designen som togs fram efter mina anvisningar. CAB lanserades i början på sommaren och min roll har övergått till testning och support i samband med att projektet närmar sig slutet. Till hösten planeras en utbyggnad av systemet med nya funktioner och verktyg.

Annonser

Entry filed under: Marknadsföring 2.0, One Hot Pixel Portfolio, Socialt Internet, Teknik, Vladimir.

Om Facebooks Edgerank formel


About this blog

My name is Vladimir Koller and I work as freelance Digital Creative and Web Strategist. I have my own company,One Hot Pixel and work also directly for other agencies and production companies.,

This is my personal blog where I write about anything that interest me and is remotely connected to the exciting field of human (and digital) communication.

%d bloggare gillar detta: